kích thước đèn lồng Hội An

kích thước đèn lồng Hội An + Đối với đèn lồng tre bọc lụa Hội An : Kích thước trên giá là chiều dài của đèn ghi xếp lại (như hình vẽ), Kích thước này không phải là chiều cao hay đường kính của đèn khi bung ra. Hình thưc tế : Hình minh họa […]