Đèn lồng in chữ vẽ hoa sen trang trí chùa

Đèn lồng in chữ vẽ hoa sen trang trí phật đản, trang trí chùa ngày lễ phật rất đẹp, là dòng đèn lồng thuần việt kết hợp với in câu chữ lễ phật, vẽ hoa sen hoa mai theo yêu cầu của quý phật tử, vừa ủng hộ sản phẩm Việt, vừa trang trí ngày […]